Podjetje Mireli transport
in posredništvo
Mirko Tomažič s.p.
se ukvarja z notranjim in mednarodnim
cestnim prevozom stvari.


 • prevoz blaga na paletah
 • prevozi nevarnih snovi (ADR)
 • prevozi izrednih dimenzij
 • prevozi čolnov
 • Prevoz nevarnih snovi (ADR)
  Prevoz nevarnih snovi (ADR) ureja poseben zakon: Zakon o prevozu nevarnega blaga
  (Uradni list RS, št. 33/2006)
  Vodstvo podjetij, ki sodeluje pri nakladu / prevozu / razkladu / skladiščenju nevarnega blaga mora skupaj z imenovanim varnostnim svetovalcem za prevoz nevarnega blaga ( Lilijana Jančar ) skrbeti za strokovno znanje zaposlenih in spoštovanje ADR predpisov ter hkrati preverjati kvaliteto drugih v tak proces vključenih izvajalcev in podizvajalcev.
  Kakovost izvajanja storitev posameznega podjetja se izkazuje v pravilnem izpolnjevanju zahtev ADR-a in izvajanju varnostnih ukrepov s ciljem zmanjšanja možnosti za nastanek nesreče ali zlorabe nevarnega blaga. Tako lahko podjetja - pošiljatelji, prevozniki, prejemniki zagotovijo popolno varnost pri prevozu nevarnega blaga in s tem dosežejo konkureneno prednost med specializiranimi izvajalci tovrstne logistiene storitve.